Ανακαίνιση παλαιάς Πέτρινης Διώροφης Κατοικίας

Ανακαίνιση παλαιάς Πέτρινης Διώροφης Κατοικίας

Ανακαίνιση παλαιάς Πέτρινης Διώροφης Κατοικίας

Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή παλαιάς πετρόχτιστης Διώροφης Κατοικίας, στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Το έργο αφορά την στατική ενίσχυση του πέτρινου φέροντος οργανισμού και την προστασία του από μελλοντικές καθιζήσεις και σεισμούς καθώς και την ριζική ανακαίνισή της κατοικίας και την διαμόρφωση των περιβαλλόντων χώρων.

ΕΣΠΑ