Ανακαίνιση Ισόγειας Οικίας

Ανακαίνιση Ισόγειας Οικίας

Ανακαίνιση Ισόγειας Οικίας

Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή παλαιάς Ισόγειας Κατοικίας στην περιοχή Καινούρια Πόρτα, στο Ηράκλειο. Από την αδειοδότηση έως την ενίσχυση και την κατασκευή, η ομάδα του Κτίτωρ εφάρμοσε μία ολοκληρωμένη μελέτη ανακαίνισης.

ΕΣΠΑ