Μηχανολογικές μελέτες

Κ.Εν.Α.Κ.

Κ.Εν.Α.Κ.

Εκπόνηση Μελέτης Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων για νεόδμητα ή ανακαινιζόμενα κτίρια, σύμφωνα με τα Ελληνικά και Ευρωπαϊκά Πρότυπα
Περισσότερα
Θέρμανσης/Ψύξης/ΖΝΧ

Θέρμανσης/Ψύξης/ΖΝΧ

Εκπόνηση Μελετών Θέρμανσης, Ψύξης και Ζεστών Νερών Χρήσης για νεόδμητα ή ανακαινιζόμενα κτίρια.
Περισσότερα
Ηλεκτροδότηση ΔΕΗ / Υδροδότηση ΔΕΥΑ

Ηλεκτροδότηση ΔΕΗ / Υδροδότηση ΔΕΥΑ

Διαδικασία σύνδεσης κτιρίων με το Δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ και της ΔΕΥΑ αναλαμβάνοντας όλη τη διαδικασία : Έλεγχος Νομιμότητας, Εγκατάσταση σύμφωνα με τα πρότυπα του ΔΕΔΔΗΕ και της ΔΕΥΑ και σύνταξη Φακέλου Αίτησης Ηλεκτροδότησης και Υδροδότησης.
Περισσότερα
Πιστοποιητικά Πυρασφάλειας

Πιστοποιητικά Πυρασφάλειας

Μελέτη Πυρασφάλειας και έκδοση Πιστοποιητικού Πυρασφάλειας για Επαγγελματικούς Χώρους από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.
Περισσότερα
Ενεργειακά Πιστοποιητικά

Ενεργειακά Πιστοποιητικά

Διενέργεια Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίων και έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού από πιστοποιημένο Ενεργειακό Επιθεωρητή του Κτίτωρ.
Περισσότερα
Οπτικές Ίνες

Οπτικές Ίνες

Εγκατάσταση οπτικών ινών για ασθενή δίκτυα (network & wifi, συναγερμός, κάμερες, ήχος, τηλέφωνα κ.λπ.) από πιστοποιημένο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό του Κτίτωρ με πιστοποιημένο εξοπλισμό ελέγχου εγκατάστασης.
Περισσότερα
Smart House Αυτοματισμοί

Smart House Αυτοματισμοί

Εγκατάσταση αυτοματισμών KNX από πιστοποιημένο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό του Κτίτωρ σε νεόδμητα ή ανακαινιζόμενα κτίρια. Αισθητήρες που ελέγχουν τον εξοπλισμό του κτιρίου κτιρίου, όπως: φωτισμός, περσίδες / ρολά, συστήματα ασφαλείας, διαχείριση ενέργειας, θέρμανση, εξαερισμός και κλιματισμός, συστήματα σηματοδότησης και παρακολούθησης, διασύνδεση με συστήματα εξυπηρέτησης και κτιριακού ελέγχου, απομακρυσμένος έλεγχος, μετρήσεις, έλεγχος audio/video, λευκές συσκευές, κ.α.
Περισσότερα
Φωτοβολταϊκά

Φωτοβολταϊκά

Μελέτη και Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών / Αιολικών Συστημάτων για υποστήριξη λειτουργίας αυτόνομων Κτιρίων ή σύνδεση με παρόχους για αξιοποίηση του προγράμματος Net metering.
Περισσότερα
ΕΣΠΑ