03 Αυγούστου 2021

Το Ηράκλειο αναπτύσσεται και η ομάδα μας μεγαλώνει για να καλύψει τις ανάγκες της πόλης μας! Αναζητάμε ανθρώπους με όρεξη & φιλότιμο, οι οποίοι είτε θέλουν να μάθουν, είτε μαθαίνουν, είτε γνωρίζουν ήδη την τέχνη του ελαιοχρωματιστή, του υδραυλικού ή του ηλεκτρολόγου.