Ευρωπαϊκά προγράμματα

ΕΣΠΑ

ΕΣΠΑ

Μελέτη και Ένταξη Επενδυτικών Σχεδίων σε Προγράμματα ΕΣΠΑ για Επιχειρήσεις και Νοικοκυριά.
Περισσότερα
Εξοικονομώ κατ' Οίκων

Εξοικονομώ κατ' Οίκων

Μελέτη και Ένταξη Επενδυτικών Σχεδίων για Κατοικίες στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον». Με εμπειρία από το πρώτο πρόγραμμα το 2013 έως το τρέχον του 2018, ο Κτίτωρ ενέταξε με 100% επιτυχία όλες τις υποθέσεις που ανέλαβε.
Περισσότερα
Leader

Leader

Μελέτη και Ένταξη Επενδυτικών Σχεδίων στην Κοινοτική Πρωτοβουλία LEADER (Liaisons Entre Actions de Développement de l’ Economie Rurale – Δεσμοί μεταξύ δράσεων για την ανάπτυξη της οικονομίας του αγροτικού χώρου).
Περισσότερα
ΕΣΠΑ