Ειδικές μελέτες

Επιθεωρήσεις Καταλυμάτων

Επιθεωρήσεις Καταλυμάτων

Το Γραφείο μας διαθέτει πιστοποιημένο Μηχανικό Επιθεωρητή Καταλυμάτων που αναλαμβάνει την πιστοποίηση και κατάταξη καταλυμάτων σύμφωνα με τα Ελληνικά Πρότυπα Κατάταξης.
Περισσότερα
Συμβουλευτική Καταλυμάτων

Συμβουλευτική Καταλυμάτων

Πριν την διαδικασία της Κατάταξης σε αστέρια ή κλειδιά, το Γραφείο μας αναλαμβάνει την συμβουλευτική επιχειρήσεων ώστε να επιτύχουν την κατάταξη που επιθυμούν.
Περισσότερα
Πραγματογνωμοσύνες

Πραγματογνωμοσύνες

Το γραφείο μας διαθέτει Μηχανικό εγγεγραμμένο στο Μητρώο Πραγματογνωμόνων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος
Περισσότερα
Έλεγχοι Δόμησης

Έλεγχοι Δόμησης

Διαδικασία ελέγχου των οικοδομών, της τήρησης των όρων δόμησης και της επισκευής των υφιστάμενων κτιρίων ανάλογα με την κατηγορία και το είδος των έργων και των εργασιών δόμησης.
Περισσότερα
Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Εκπόνηση επιστημονικών ερευνών για τα επιζήμια επακόλουθα των έργων στο περιβάλλον καθώς και η παροχή εναλλακτικών προτάσεων πρωτίστως για την πρόληψη των επιβλαβών επιπτώσεων και μετέπειτα την προσοδοφόρα  λειτουργία δραστηριοτήτων σε αυτό.
Περισσότερα
ΕΣΠΑ