16 Απριλίου 2019

Παράταση έως τις 10 Μαΐου δόθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη δεύτερη φάση υπαγωγής αυθαιρέτων με μείωση του ειδικού προστίμου κατά 10%. Μετά το πέρας αυτής της ημερομηνίας και έως τις 8 Οκτωβρίου οι ιδιοκτήτες θα πληρώσουν πρόστιμα προσαυξημένα κατά 10% ενώ μετά τις 8 Οκτωβρίου και έως τις 9 Νοεμβρίου οι προσαυξήσεις θα φτάσουν το 20%.