13 Μαρτίου 2019

Στις 8 Απριλίου η καταληκτική ημερομηνία για την τακτοποίηση αυθαιρέτων με έκπτωση 10%. Υπαγωγή μετά την παραπάνω ημερομηνία θα επιβαρύνει το πρόστιμο κατά 20% ενώ μετά τον Οκτώβριο η προσαύξηση θα είναι 30%. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι αν το πρόστιμο υπαγωγής για ένα κτίριο είναι τώρα 4.500€ μετά την 8/4/19 θα είναι 5.500€ και το Οκτώβρη θα διαμορφωθεί στα 6.000€ (+1500€!) Μετά την λήξη του νόμου στις 9/11/19 δεν θα επιτρέπεται η υπαγωγή αυθαιρέτων οπότε και όλα τα αυθαίρετα κτίσματα που θα εντοπίζονται από τους ελεγκτές δόμησης θα κατεδαφίζονται.